sitelogo
Specialistisch juridisch advies en betrokken rechtsbijstand

Advocatenkantoor Van Kempen helpt ondernemers en particulieren in onder andere het Arbeidsrecht, Huurrecht, Ondernemingsrecht, Contractenrecht 
en Incassorecht

Werkgever aansprakelijk voor negatieve berichten op Social media?

Goed werkgeverschap: Kinderdagverblijf geeft uitleg op Facebook aan ouders over ontslag op staande voet werkneemster. Schadevergoeding voor werkneemster?


Een leidster van een kinderdagverblijf sluit na haar laatste ronde het dagverblijf af en gaat naar huis. Zij heeft echter over het hoofd gezien dat er nog een baby in één van de bedjes ligt. Haar werkgever ontslaat haar op staande voet en vordert een schadevergoeding van ruim € 34.000,- op grond van bewust roekeloos handelen door de leidster en plaatst een bericht op de Facebookpagina van het kinderdagverblijf om, naar eigen zeggen, de situatie uit te leggen aan de ouders...


Het kinderdagverblijf stelt zich op het standpunt dat zij niet anders kon dan het bericht op Facebook te posten om tekst en uitleg te geven aan de ouders over wat er die bewuste dag was gebeurd Daarnaast stelt zij dat het bewuste Facebookbericht tot een negatieve beeldvorming over de opvang heeft geleidt en hun minimaal één nieuwe klant heeft gekost.


De werkneemster op haar beurt eist schadevergoeding omdat zij door het Facebookbericht van de kinderopvang omdat zij af is gewezen door een tweetal potentiële werkgevers.


Wat zegt de rechter hierover:


De door het kinderdagverblijf gevorderde schade wordt niet toegewezen omdat er weliswaar sprake was van ernstig verwijtbaar handelen door de werkneemster maar niet van een bewust roekeloos handelen of van opzet. Ten aanzien van de door de werkneemster gevorderde schade overweegt de rechter als volgt. Uit de eisen die in de wet worden gesteld aan goed werkgeverschap concludeert de rechter dat een werkgever zorgvuldig dient om te gaan met het verspreiden van (negatieve) informatie over een werknemer. Een uitlating van een (ex)werkgever kan immers aanzienlijke gevolgen hebben voor een werknemer op de kansen voor een nieuwe baan. Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de hierdoor geleden schade. In de onderhavige zaak heeft de werkneemster te weinig bewijs geleverd van de door haar geleden schade om recht te hebben op een schadevergoeding, maar het kan dus wel zeker het geval zijn.


Pas dus op met het gebruik van Social media en het communiceren van (negatieve) informatie over werknemers.


Het volledige arrest is hier te lezen

mr. Ilja van Kempen

 
Mr. Ilja van Kempen

Mr. Ilja van Kempen

Advocaat/eigenaar

LinkedIn-profiel van Ilja van Kempen-Kok weergevenProfiel van Ilja van Kempen-Kok

k
Contact

Jan van Galenstraat 31

1272 BA Huizen

T: 035 785 03 63

F: 035 799 01 17

E: info@advocatenkantoorvankempen.nl