ADVOCATENKANTOOR

VAN

KEMPEN

JURIDISCH ADVIES EN RECHTSBIJSTAND


Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

Huurrecht

Contractenrecht

Nieuws

Onderstaand een selectie van juridische zaken die wij in het nieuws tegenkomen en waarvan wij denken dat die wellicht interessant voor u zijnSchending zorgplicht leraar speciaal onderwijs rechtvaardigt ontslag op staande voet

Een leraar heeft een zorgplicht voor zijn leerlingen en bij schending van die zorgplicht kan een ontslag op staande voet gerechtvaardigd zijn, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
Waar gaat het in deze zaak om?
Een lerares van het speciaal basisonderwijs neemt een groep leerlingen mee naar de Efteling in Kaatsheuvel in plaats van naar Space Expo in Noordwijk terwijl de school geen toestemming had gegeven om naar de Efteling te gaan. De leerlingen die meegaan zijn tussen de 7 en 10 jaar oud, hebben een laag IQ, (deels) geen zwemdiploma en onder deze leerlingen is een grote kans op wegloop-gedrag. Er gaan twee leraren en één externe begeleider mee om de vijftien leerlingen te begeleiden. Volgens de school is dit volstrekt onvoldoende en onverantwoord nu de Efteling 72 hectare groot is en gelegen is in een bosrijke omgeving met veel water en gevaarlijke attracties. Doordat de school een verkeersboete wegens te hard rijden ontvangt voor de bus waarmee naar de Efteling is gereden, komt de school er achter dat de leerlingen niet naar de Space Expo maar naar de Efteling zijn geweest. De lerares wordt kort daarna op staande voet ontslagen en de lerares vecht het ontslag aan bij de rechtbank.
De rechtbank oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven omdat de lerares een onaanvaardbaar risico heeft genomen dat tot zeer ernstige gevolgen had kunnen leiden. Volgens de rechtbank waren er te weinig begeleiders mee voor een dergelijke (kwetsbare) groep kinderen nu de kinderen een weglooprisico vormden en bovendien deels niet in het bezit waren van een zwemdiploma. Daarnaast neemt de rechtbank in overweging dat de school maar ook de ouders hier niet van op de hoogte waren en dat de lerares zelfs heeft gelogen tegen de school en ouders door in de nieuwsbrief van school een vals excursieverslag te plaatsen over Space Expo. Daaruit leidt de rechtbank af dat de lerares niet uit een opwelling en met goede bedoelingen heeft gehandeld maar dat zij de school en ouders doelbewust heeft misleid.

De hele uitspraak kunt u hier lezen.

Voor toekennen ontslagvergoeding in hoger beroep geen verwijtbaar handelen werkgever vereist

Onder het huidige Arbeidsrecht heeft een werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding indien zijn arbeidsovereenkomst tenminste 2 jaar heeft geduurd en hij wordt ontslagen, tenzij de werknemer daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Omdat de transitievergoeding relatief laag is verzoeken werknemers daarnaast vaak bij de rechter om toekenning van een billijke vergoeding (gouden handdruk of ontslagvergoeding). Aan het toekennen van de billijke vergoeding worden onder het huidige recht echter strenge eisen gesteld: er moet sprake zijn van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de rechtspraak blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat daarvan sprake is. In hoger beroep geldt deze strenge eis van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten niet, zo blijkt onder meer uit de uitspraak van het Hof Arnhem van 24 januari 2018. Een billijke vergoeding kan in hoger beroep al worden toegekend indien de lagere rechter (rechter in eerste aanleg) de arbeidsovereenkomst ten onrechte beëindigd heeft. In deze zaak heeft de werknemer echter nagelaten om de billijke vergoeding op deze grond te vorderen en wordt zijn vordering afgewezen omdat er geen sprake is van een ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever.


De volledige uitspraak ziet u hier

Geen goede algemene voorwaarden kan gevolgen hebben:Bemiddelaar moet bemiddelingskosten terugbetalen aan huurder

Wat speelt er? Een bemiddelaar in huurwoningen is door de rechter veroordeeld om aan de huurder de bemiddelingskosten terug te betalen. De prijs voor de bemiddeling was opgenomen in algemene voorwaarden, maar niet duidelijk was waarvoor de huurder precies moest betalen. De kantonrechter oordeelt dat die voorwaarde niet redelijk is en dat de bemiddelaar daardoor geen beroep kan doen op die voorwaarde. Met andere woorden: de huurder hoefde geen prijs te betalen voor de bemiddeling en de bemiddelaar diende de betaalde bemiddelingskosten aan de huurder terug te betalen. Zorg dus dat uw algemene voorwaarden op orde zijn zodat u niet voor verrassingen komt te staan.


klik hier voor de tekst van het arrest