sitelogo
Specialistisch juridisch advies en betrokken rechtsbijstand

Advocatenkantoor Van Kempen helpt ondernemers en particulieren in onder andere het Arbeidsrecht, Huurrecht, Ondernemingsrecht, Contractenrecht 
en Incassorecht

Transaviapiloot die mee deed aan straatrace mag niet ontslagen worden

Het zal een hoop commotie veroorzaken in de samenleving maar vandaag heeft de kantonrechter Amsterdam beslist dat de arbeidsovereenkomst van de Transaviapiloot die mee deed aan een straatrace met dodelijke afloop niet wordt ontbonden. Arbeidsrechtelijk gezien lijkt de uitspraak, mede gelet op hetgeen door partijen wel en niet is aangevoerd, juist. Uitgangspunt binnen het arbeidsrecht is dat privégedragingen geen reden vormen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij deze privégedragingen maken dat de werknemer zijn functie, gelet op de aard daarvan, niet meer kan uitoefenen. Nu er volgens de kantonrechter sprake is van eenmalig (extreem gevaarzettend) gedrag kan niet worden geoordeeld dat er gevaar bestaat voor de vliegveiligheid en dat de piloot zijn functie daardoor niet meer zou kunnen uitoefenen.

klik hier voor de tekst van het arrest 

Mr. Ilja van Kempen

Mr. Ilja van Kempen

Advocaat/eigenaar

LinkedIn-profiel van Ilja van Kempen-Kok weergevenProfiel van Ilja van Kempen-Kok

k
Contact

Jan van Galenstraat 31

1272 BA Huizen

T: 035 785 03 63

F: 035 799 01 17

E: info@advocatenkantoorvankempen.nl