sitelogo
Specialistisch juridisch advies en betrokken rechtsbijstand

Advocatenkantoor Van Kempen helpt ondernemers en particulieren in onder andere het Arbeidsrecht, Huurrecht, Ondernemingsrecht, Contractenrecht 
en Incassorecht

Voor toekennen ontslagvergoeding in hoger beroep geen verwijtbaar handelen werkgever vereist

Onder het huidige Arbeidsrecht heeft een werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding indien zijn arbeidsovereenkomst tenminste 2 jaar heeft geduurd en hij wordt ontslagen, tenzij de werknemer daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Omdat de transitievergoeding relatief laag is verzoeken werknemers daarnaast vaak bij de rechter om toekenning van een billijke vergoeding (gouden handdruk of ontslagvergoeding). Aan het toekennen van de billijke vergoeding worden onder het huidige recht echter strenge eisen gesteld: er moet sprake zijn van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de rechtspraak blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat daarvan sprake is. In hoger beroep geldt deze strenge eis van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten niet, zo blijkt onder meer uit de uitspraak van het Hof Arnhem van 24 januari 2018. Een billijke vergoeding kan in hoger beroep al worden toegekend indien de lagere rechter (rechter in eerste aanleg) de arbeidsovereenkomst ten onrechte beëindigd heeft. In deze zaak heeft de werknemer echter nagelaten om de billijke vergoeding op deze grond te vorderen en wordt zijn vordering afgewezen omdat er geen sprake is van een ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever.


De volledige uitspraak ziet u hier


comments powered by Disqus
Mr. Ilja van Kempen

Mr. Ilja van Kempen

Advocaat/eigenaar

LinkedIn-profiel van Ilja van Kempen-Kok weergevenProfiel van Ilja van Kempen-Kok

k
Contact

Jan van Galenstraat 31

1272 BA Huizen

T: 035 785 03 63

F: 035 799 01 17

E: info@advocatenkantoorvankempen.nl